02.09.2015
Akce září 2015

  • 1. 9.       Slavnostní zahájení nového školního roku
  • 11.9.      Běh za zdravím, 8.00-11.00 (akce SVČ Rožnov p/R)
  • 16.9.      Třídní schůzky pro rodiče - 15.00


Další plánované akce:

(termíny budou upřesněny na www. stránkách a v šatnách jednotlivých tříd)

  • výlety do přírody
  • zápis do kroužků
  • loučení s babím létem
  • pokračujeme ve sběru papíru, PET lahví, plastových víček (sešity na zapisování v šatnách)