11.06.2015
10. výročí založení speciální třídy

Minulý čtvrtek 4. 6. 2015 se na školní zahradě, v rámci oslav 10. výročí založení speciální třídy, sešlo na osmdesát návštěvníků z řad současných i bývalých zaměstnanců, 25 bývalých i současných dětí,které tuto třídu navštěvují a navštěvovaly a jejich rodin, pro něž byl připraven bohatý program v podobě zábavného odpoledne. Velmi mile nás potěšila také přítomnost radních i sponzorů.

Během tohoto odpoledne jsme chtěli rodiče seznámit s činnostmi, které jsou dětem v rámci třídy nabízeny po celý rok, a tak si po slavnostním zahájení ředitelkou školy, mohli všichni přítomní společně s pedagogy a dětmi zazpívat známé lidové písně za doprovodu klavíru a rozličných nástrojů, na které děti samy hrály,prohlédnout si třídu, snoezelen a zrekonstruované prostory. Na své si přišli také milovníci zvířat při ukázkách hipoterapie a canisterapie. Rodiče tak měli možnost vidět své děti přímo v akci při hře či plnění úkolů s pejskem Terinkou a svézt se na koni. Děti si dále užívaly tento slavnostní den při malování obrázků, vyrábění obrazců z barevného  písku,s nafouknutými balonky,bublifuky  či na skákacím hradě. Pro rodiče i děti  bylo připraveno pohoštění a album s fotkami, u kterého si mohli všichni společně zavzpomínat.

Před deseti lety, na podzim roku 2004 byla v běžné mateřské škole o pěti třídách, otevřena třída speciální pro děti s postižením – Kuřátka. V průběhu let se zde vystřídalo na dvacet pět dětí s tělesným, mentálním, kombinovaným či jiným postižením a poruchami autistického spektra.

Ve školním roce 2013/2014 byla navíc úspěšně otevřena také její sesterská třída Berušky, která je svou péčí cílena pro děti se souběžným postižením více vadami. Pedagogové  se starají o všestranný rozvoj dětí a o dosažení co největší možné míry samostatnosti. Do speciální třídy Kuřátka jsou nyní situovány děti s poruchami autistického spektra. Zde probíhá práce s dětmi především na základě metod strukturovaného učení, jež si klade za cíl strukturu a prostředí činnosti, vizuální podporu a v neposlední řadě také individuální přístup k dítěti.

Kromě kvalitního vzdělávání nabízí speciální třída dětem a jejich rodinám zázemí a kvalitní , podnětné prostředí. Ve třídě a v rámci spolupráce s rodiči panuje velmi přátelská, až rodinná atmosféra založená na vzájemné toleranci a důvěře. Dětem jsou nabízeny nadstandarty jako hipoterapie, canisterapie, pobyt ve vířivém bazénu,výlet do ZOO což mají děti zdarma , placeno je vše ze sponzorských darů.Ještě budeme v letošním roce nadstřešovat terasu, kde si rády děti hrají, svačí i obědvají./Z daru On Semi Conductor/.

Obě speciální třídy slouží svou podstatou nejenom dětem a jejich rodičům z Rožnova pod Radhoštěm, ale i širokého okolí a tímto jim chceme pomoci se socializací a začleněním dětí do kolektivu mezi vrstevníky.