18.05.2015
Hromadné rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2015-2016

Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace

 

Rozhodnutí

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 se zahájením vzdělávání dne 1. září 2015 na uvedené mateřské škole takto:

Přidělené reg. čislo dítěte: Výsledek řízení - dítě přijato /nepřijato do MŠ

                        1.                                    ANO

                        2.                                    ANO

                        3.                                    ANO

                        4.                                    ANO

                        6.                                    ANO

                        7.                                    ANO

                        8.                                    ANO

                        9.                                    ANO

                       10.                                   ANO

                       12.                                   ANO

                       13.                                   ANO

                       14.                                   ANO

                       15.                                   ANO

                       16.                                   ANO

                       17.                                   ANO

                       18.                                   ANO

                       19.                                   ANO

                       20.                                   ANO

                       21.                                   ANO

                       22.                                   ANO

                       23.                                   ANO

                       24.                                   ANO

                       25.                                   ANO

                       26.                                   ANO

                       27.                                   ANO

                       28.                                   ANO

                       29.                                   ANO

                       30.                                   ANO

                       31.                                   ANO

                       32.                                   ANO

                       33.                                   ANO

                       34.                                   ANO

                       35.                                   ANO

                       36.                                   ANO

                       37.                                   ANO

                       39.                                   ANO

                       40.                                   ANO

                       41.                                   ANO

                       42.                                   ANO

                       43.                                   ANO

                       45.                                   ANO

                       46.                                   ANO

                      
Přerušené správní řízení usnesením:

                         5.

                         11.

                         38.

                         44.