07.04.2015
Školní výlet 2015 - Indiánský den ve Velkých Karlovicích

  • 9.6.2015 (dopoledne)
  • Letní park "Razulák" - Velké Karlovice
  • cena 140,- Kč / jedno dítě
  • objednaný autobus bude hrazen z peněz získaných za sběr PET lahví a papíru

 

Po příjezdu bude každé dítě „vyzbrojeno“ indiánskou čelenkou a válečným malováním. Zkušení indiáni pak děti uvedou do svého světa – představí jim život v indiánském tý-pí, vyzkouší si poznávání zvěře podle stop, vydají se na lov zvěře pomocí luků a šípů, zazpívají si a zatančí indiánské písně a také si vyrobí indiánský náhrdelník.