01.04.2015
Dokumenty pro zápis do MŠ

Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro rodiče
Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro jiné zákonné zástupce
Příloha č. 1 - výjádření ošetřujícího lékaře
Příloha č. 2 - Stanovené pobytu dítěte
Kritéria pro přijímání dětí
Souhlas s nakládáním s osobními údaji