17.03.2015
Preventivní vyšetření zraku dětí

Vážená paní ředitelko,

jménem nestátního zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s. bychom Vám rádi poděkovali, že se Vaše mateřská škola zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí – „Koukají na nás správně?“.

Po vzájemné předchozí telefonické domluvě byl termín vyšetření ve Vaší mateřské škole stanoven na: 8.4.2015 08:30

V souvislosti s plánovaným vyšetřením Vás žádáme, aby rodiče kteří chtějí nechat dítě vyšetřit, podepsali "formulář pro vyjádření souhlasu" (byl zaslán v informativní složce) a v mateřské škole uhradili poplatek Kč 150,- za vyšetření. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření, které přijdou do 14 dní od data vyšetření zpět do mateřské školy, obdrží v obálce také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.

Velmi děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci při realizaci projektu.

Jménem celého realizačního týmu projektu Vás zdraví

Dr. Ing. Andrea Žejdlová
manažer projektu

Prima Vizus, o.p.s.
nestátní zdravotnické zařízení
www.primavizus.cz

Dr. Ing. Andrea Žejdlová
manažer projektu
Tel: 776 31 22 21

Ivana Králová
koordinátor projektu
Tel: 776 52 52 55