25.02.2015
Coolinaření s Albertem

  • Děti z naší mateřské školy se přihlásily do soutěže "Coolinaření s Albertem"

  • O dalším průběhu soutěže a našich soutěžních týmech Vás budeme informovat na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na našich www stránkách


ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUTĚŽI

Celostátní talentová soutěž Coolinaření s Albertem je pokračováním dosavadních kuchařských dětských soutěží Zdravé 5 známých pod názvem Zlaťáci Zdravé 5. Jejím smyslem je podpořit u dětí a mladistvých znalost zásad správné výživy a zároveň podpořit umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů.

Soutěž je letos určena dětem předškolních skupin MŠ, žákům 1. i 2. stupně ZŠ i mladistvým klientům školských a sociálních zařízení jako jsou dětské domovy, nízkoprahová zařízení a další subjekty pracující s dětmi a mládeží. Zúčastnit se tedy mohou děti od 6 do 18 let.

Soutěžní disciplínou je příprava studeného párty pohoštění a porota bude hodnotit nejen složení pokrmu, ale i lákavý vzhled, jednoduchost přípravy a finanční nenáročnost surovin.

Školka, škola nebo jiné zařízení může do soutěže nominovat jeden nebo i více tříčlenných týmů. Za přihlášení minimálně 3 týmů získá od Zdravé 5 novou kuchařku receptů jako odměnu za motivaci dětí k tématu zdravé výživy.

Přejeme vám hodně zábavy!

Tým Zdravé 5

REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE

KDO MŮŽE SOUTĚŽIT? Do regionálního kola soutěže se mohou přihlásit tříčlenné týmy z každé mateřské školy, základní školy, dětského domova nebo nízkoprahových či volnočasových klubů v ČR. Soutěžní týmy z mateřských a základních škol i dětských domovů se utkají v kategoriích dle věku BABYCOOLERS (předškolní děti v MŠ), MINICOOLERS (1.-3. třída ZŠ), MIDCOOLERS (4.-6. třída ZŠ) a MAXICOOLERS (7.-9. třída ZŠ). Soutěžní týmy z dětských domovů, nízkoprahových či volnočasových klubů mohou postavit věkově smíšené týmy, a budou tak soutěžit v kategorii FREE COOLERS. Mohou ale samozřejmě vytvářet týmy odpovídající věkovým kategoriím jako základní školy. Každá škola, dětský domov i kluby nominují libovolný počet tříčlenných týmů.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE. Přihláškou do regionálního kola se rozumí zaslání receptu a fotografie týmem připraveného zdravého pokrmu na emailovou adresu soutez@zdrava5.cz, a to nejpozději do uzávěrky 24. dubna 2015. Součástí emailu musí být také název soutěžícího týmu (přezdívka), třída (věková kategorie), název a adresa školy, jméno zodpovědné osoby (pedagoga), jeho email a telefon. Fotografie musí být v dostatečné kvalitě, ne však větší než 1 MB. Obdržení soutěžního příspěvku potvrdíme automaticky odeslaným emailem.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNA. Tématem soutěže je letos příprava studeného párty pohoštění.

KRITÉRIA SOUTĚŽE. Odborná porota Zdravé 5 bude hodnotit nejen složení pokrmu, ale i lákavý vzhled, jednoduchost přípravy a finanční nenáročnost surovin. Cena 4 porcí pokrmu by se měla pohybovat kolem 100 korun. Týmy jistě u poroty zabodují i kreativním názvem receptu.

PROPLACENÍ SUROVIN. Nadační fond Albert proplatí nákup potřebný na přípravu receptu každého týmu v regionálním kole, a to zasláním nákupní poukázky do prodejny Albert v hodnotě 100 korun. Poukázku zašleme na adresu školy až po obdržení přihlášky (receptu a fotografie) do soutěže a obdržení účtenky za suroviny. Suroviny mohou být nakoupeny v libovolné prodejně kterékoliv značky. Účtenky zasílejte na adresu: Blanka Lišková, Nadační fond Albert, Radlická 117, Praha 5, 158 00.

ODMĚNA ZA ÚČAST. Každá škola nebo zařízení, které přihlásí do soutěže minimálně 3 tříčlenné týmy, obdrží od Zdravé 5 novou kuchařku 52 receptů na zdravé svačiny nebo večeře. Kuchařku zašleme společně s nákupními poukázkami za nákup surovin.

SEMIFINÁLOVÉ KOLO SOUTĚŽE

Odborná porota Zdravé 5 vybere z došlých přihlášek 5 nejlepších týmů z každé kategorie a každého kraje. Porota vybere ty týmy, jejichž recepty budou nejvíce vyhovovat kritériím soutěže (vyjmenovaným výše). Tyto týmy se dostanou do semifinále a jejich recept s fotografií bude vystaven na www.zdrava5.cz v sekci Coolinaření s Albertem. Zde bude již o postupu do finále hlasovat veřejnost online, a to od 11. do 17. května 2015. Tým z každé věkové kategorie a každého kraje s nejvyšším počtem hlasů postoupí do národního finále. (Pozn. Praha a Středočeský kraj tvoří jeden kraj).

NÁRODNÍ FINÁLE SOUTĚŽE

Národní finále se uskuteční 2, a to v Praze pro týmy z Čech a v Olomouci pro týmy z Moravy a Vysočinu. Do národního finále už nominuje postupující týmy veřejnost v online hlasování, které proběhne od 11. do 17. května 2015 na www.zdrava5.cz v sekci Coolinaření s Albertem. Z každého kraje postupuje do národního finále 1 tým ve své kategorii s nejvyšším počtem hlasů získaných ve veřejném online hlasování. Národní finále proběhnout v sobotu 6. června 2015 v Praze a v sobotu 13. června 2015 v Olomouci.

Svůj talent předvede tým přípravou pokrmu splňujícího stejná kritéria jako v regionálním kole. Musí to být však jiný pokrm, než se kterým tým soutěžil v regionálním kole.

Součástí národního kola bude i vědomostní kvíz složený z otázek vědomostní hry Košík plný rozumu, na které se Zdravá 5 také podílela. Otázky pro jednotlivé věkové kategorie budou ke stažení na www.zdrava5.cz, aby se týmy mohly svědomitě připravit a téma si procvičit.

Na účastníky finále čekají hezké věcné ceny, vítězové každé věkové kategorie získají navíc i kurz vaření s profesionálem.

Nadační fond Albert si vymezuje právo případné změny podmínek nebo termínů soutěže, které včas oznámí na www.zdrava5.cz a emailem škole nebo zařízení.