01.10.2008
Stravné a školné pro školní rok 2008/2009

Od 1.8 .2008 dochází ke změnám v úhradě stravného:

Platba za stravné:do 6 let:                                           28, 00 --Kč , školné  410, -Kč
Platba za stravné pro děti chodící na 4hod. denně:     23, 00 – Kč , školné  274 -Kč
Platba za stravné pro 5 denní děti:                              28, 00 – Kč , školné  410, -Kč
Platba za stravné pro 7leté děti:                                  31,   -    Kč,  školné       0,-Kč 
Předškoláci školné neplatí.

Placení stravného: 1.Bankou  (souhlasem s inkasem, nebo trvalým příkazem)
                              2.Sporožirem  ( účet musí být u České spořitelny)                              


Při placení bankou je nutné zřídit trvalý příkaz na stravné a školné, nebo dát souhlas s inkasem. Částka na stravné činí 600,-Kč a školné 410,-Kč.Celkem 1010,-Kč. Zasílá se vždy k 15. v měsíci.
Při placení sporožirem se vyřídí souhlas s inkasem na stravné i školné, neuvádí se částka, ta se pohybuje podle počtu  odebraných obědů. 
V září se vybírá záloha na jeden měsíc dopředu .

Děti se omlouvají den předem do 13.00 hod.,jinak je možné si odebrat oběd od 11.00 hod do 12.00hod.
Pouze v pondělí se děti omlouvají do 7.30hod., s tím že bude tento den ještě omluvený.
Rodiče si mohou  vyzvednout oběd pouze první den