12.01.2015
Žádost o potvrzení zaplaceného školného v roce 2014

 

 

 

Žádám o potvrzení zaplaceného školného v roce 2014 za dceru (syna):

 

....................................................................................................

 

Datum narození:............................................................................

 

Bydliště:.......................................................................................

 

 

.......................................................................

(podpis rodiče, který žádá o úlevu na dani)

 

Adresa rodiče:..............................................................................

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, datum:.................................................