06.01.2015
Finanční dar 44 000 Kč pro MŠ 1. máje (třídy Berušky a Kuřátka)

 

Zaměstnanci ON Semiconductor z lokality Rožnov podpoří tyto organizace a projekty:

Organizace Projekt

  • Domov seniorů Rožnov pod Radhoštěm Rozsáhlá rekonstrukce zařízení
  • Rodina sv. Zdislavy Doplňkové vzdělávání dětí v pěstounských rodinách – kurzy angličtiny
  • Speciální třídy MŠ 1. máje:
  • třída Kuřátka - pro autistické děti
  • třída Berušky - pro děti s více vadami Terapie pro děti (canysterapie, hipoterapie, solná jeskyně), dobudování prostor MŠ, výlety pro děti.
  • Domov Kamarád Podpora provozu sociálně terapeutických dílen

Vybraná částka bude mezi tyto projekty rozdělena rovným dílem.