20.10.2009
Nadílka s Mikulášem a čertem

Předvánoční čas a Vánoce se blíží. Jsou to svátky pro nás všechny, zejména pro děti.

30.11.2009 v 15.00         přijde do naší školky Mikuláš s hodným čertem, kteří rozdají dětem dárky, vyzpovídají děti - co by si přály pod stromečkem, zapojí je do soutěží a čertovských kouzel ...

Toto zábavné odpoledne pro děti a rodiče je další akcí z projektu "Balónkové dny" a bude se konat ve 2.třídě.

Pořad připravuje : Podbeskydská agentura, www.agenturacernoch.cz

  • cena 45,- Kč (pro jedno dítě, bude hrazeno z třídních fondů)
  • adventní čokoládové kalendáře pro děti budou z peněz školní jídelny